Hoe duurzaam beleggen

Axento belegt uw geld zoveel mogelijk duurzaam waarbij we de afweging maken tussen rendement, risico en kosten. Het uitgangspunt bij het samenstellen van uw beleggings-portefeuille, is dat de beleggingen duurzaam zijn, zonder dat dit ten koste gaat van het beleggingsresultaat.


Richtlijnen Verenigde Naties
Voor al onze duurzame beleggingen geldt dat deze moeten voldoen aan de richtlijnen die zijn opgesteld door de Verenigde Naties. Deze richtlijnen zijn ondergebracht in de 10  principes van de United Nations Global Compact. Dit zijn uitgangspunten op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. De principes zijn afgeleid van de Universele verklaring van de rechten van de mens, internationaal erkende verklaringen en conventies van de Verenigde Naties.


Selecteren duurzame beleggingen
Bij het selecteren van indexfondsen en ETF’s kiezen we altijd voor producten die gespreide beursindices volgen, een aantrekkelijk rendement bieden, lage kosten in rekening brengen en goed verhandelbaar zijn. Daarnaast beoordelen wij het duurzame beleid. Hiervoor kijken we onder andere naar het uitsluitingsbeleid, of er doorlopend getoetst wordt en welke partij de screening uitvoert.