Nieuwe berekening vermogensbelasting

Leestijd ± 1 minuten Laatste update: 14 januari 2021
Nieuwe berekening vermogensbelasting

Vanaf 2017 verandert de vermogensbelasting. Tot en met vorig jaar ging de belastingdienst uit van 4% rendement per jaar over vermogen. Over dit veronderstelde rendement betaalde u vervolgens 30% belasting. Omdat de veronderstelde 4% met de huidige lage rentes onrealistisch bleek, heeft de belastingdienst vanaf 2017 een wijziging doorgevoerd.

Lees hier meer over de vermogensbelasting in 2020 en 2021.


De belastingdienst houdt de huidige 30% belasting over een verondersteld rendement op sparen en beleggen in stand. Het veronderstelde rendement van 4% wordt echter aangepast. Er wordt onderscheid gemaakt tussen spaarrendement en beleggingsrendement. Daarbij worden er ook drie staffels geïntroduceerd en stijgt het vrijgestelde vermogen van € 24.437,- naar € 25.000,-.


Het spaarrendement is gebaseerd op het 5-jaars gemiddelde rendement op spaargeld (1,63%). Het beleggingsrendement is berekend door het gemiddelde rendement te nemen op aandelen, obligaties en onroerende zaken over 15 jaar (5,39%). Naarmate het vermogen stijgt, verwacht de belastingdienst dat een groter deel wordt belegd. In de onderstaande tabel is de berekeningsmethodiek verder weergegeven:

 

Schijf

Box-3 vermogen

Sparen 1,63%

Beleggen 5,39%

Gemiddeld rendement

30% Belasting

0

Tot €25.000

Heffingsvrij

1

€25.000 - €100.000

67%

33%

2,87%

0,861%

2

€100.000 - €1.000.000

21%

79%

4,60%

1,38%

3

Vanaf €1.000.000

0%

100%

5,39%

1,617%

 

In de nieuwe regeling hebben mensen met lagere vermogens een voordeel. Het heffingsvrije vermogen, waarover geen belasting moet worden betaald stijgt. Daarnaast is de belastingdruk is in de eerste schijf (tot € 100.000,-) lager geworden. Vanaf de tweede schijf (van € 100.000,- tot € 1.000.000,-) wordt de belastingdruk echter hoger. Komt uw vermogen boven de € 1.000.000,- uit, dan stijgt de belastingdruk aanzienlijk.


Heeft u een box-3 vermogen lager dan € 245.000,-? Dan levert de wijzing een besparing op. Is uw vermogen in box-3 hoger dan betaalt u met de nieuwe regeling juist meer belasting.


Deel via social media: