Nieuw onderzoek over duurzaam beleggen

Leestijd ± 2 minuten Laatste update: 29 dec 2020
Nieuw onderzoek over duurzaam beleggen

Uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het uitsluiten van niet-duurzame bedrijven het rendement van een beleggingsportefeuille verhoogt. Dit concludeerde het European Centre for Corporate Engagement in samenwerking met NN Investment Partners.

Hoger rendement

De onderzoekers concludeerden dat het uitsluiten van bedrijven met controversiële praktijken invloed heeft op het rendement. Gemiddeld genomen behalen deze bedrijven op de lange termijn een lager rendement dan andere bedrijven. Uitsluiting van niet-duurzame bedrijven zorgt dus voor een hoger rendement. Aan de andere kant concludeerden de onderzoekers dat uitluitend beleggen in zeer duurzame bedrijven niet per sé een hoger rendement oplevert.

 

Hoe Axento duurzaam belegt

De methode die we bij Axento toepassen om duurzaam te beleggen, komt overeen met de methode die volgens de onderzoekers een beter resultaat oplevert. Wij beleggen zo veel mogelijk duurzaam door controversiële bedrijven uit te sluiten uit het beleggingsuniversum. Daarbij maken we de afweging tussen rendement, risico en kosten. Het uitgangspunt bij het samenstellen van uw beleggingsportefeuille, is dat de beleggingen duurzaam zijn, zonder dat dit ten koste gaat van het beleggingsresultaat. 

 

Bij het selecteren van indexfondsen en ETF’s beoordelen we altijd het duurzame beleid. Hiervoor kijken we onder andere naar het uitsluitingsbeleid, of er doorlopend getoetst wordt en welke partij de screening uitvoert. Verder kiezen we uitsluitend voor producten die gespreide beursindices volgen, een aantrekkelijk rendement bieden, lage kosten in rekening brengen en goed verhandelbaar zijn.

 

Duurzaam beleggen in Aandelen

Binnen de beleggingscategorie aandelen belegt Axento 40% in de duurzame Think Sustainable World ETF. Deze ETF belegt wereldwijd in 250 bedrijven die voldoen aan duurzaamheidscriteria zoals schending van mensenrechten, kinderarbeid, discriminatie en nucleaire energie. De andere 60% wordt belegd in factor ETF’s waarmee we het risico in uw beleggingsportefeuille verlagen.

 

Duurzaam beleggen in Obligaties

Binnen de beleggingscategorie obligaties belegt Axento 50% in het SSGA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund. Dit indexfonds belegt wereldwijd in circa 800 obligaties van duurzame bedrijven. De andere 50% wordt belegd in staatsobligaties van landen uit de Eurozone. Landen binnen de Eurozone zijn over het algemeen het meest duurzaam.


Deel via social media: