Winnaar Gouden Stier
Axento wint IEX Gouden Stier Beste Online Vermogensbeheerder 2020!
Lees hier de motivatie van de jury »

Wat is duurzaam beleggen?

Leestijd ± 4 minuten
Laatste update: 02 feb 2021
Wat is duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen is een vorm van beleggen waarbij naast financiële doelen ook rekening wordt gehouden met de gevolgen voor het milieu en de maatschappij. Duurzaam beleggen wordt ook wel verantwoord beleggen, groen beleggen of ethisch beleggen genoemd.

Definitie van duurzaam beleggen

Voor duurzaam beleggen bestaat geen eenduidige definitie. Wat precies onder duurzaamheid wordt verstaan, is per persoon of organisatie verschillend. Ook culturele aspecten spelen hierin een rol. In Islamitische landen wordt bijvoorbeeld heel anders aangekeken tegen bedrijven die alcoholische dranken produceren dan in Westerse landen.

Eén complete definitie voor duurzaam beleggen zal er daarom niet snel komen. Wel zijn er verschillende internationale standaarden opgesteld die door duurzame beleggers wereldwijd worden omarmt. Een voorbeeld hiervan zijn de 10 principes van de UN Global Compact (op initiatief van de Verenigde Naties) en de Principles for Responsible Investment.

E-book duurzaam beleggen

  • Wat is duurzaam beleggen?
  • Duurzame beleggingsmethodes
  • Waarom is het zo populair?
  • Rendement van duurzaam beleggen
  • Hoe Axento duurzaam belegt

Hoe werkt duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen werkt in de basis hetzelfde als traditioneel beleggen. Bij duurzaam beleggen worden bedrijven echter niet alleen op financiële kenmerken beoordeeld, maar ook op duurzaamheidscriteria. Veel beleggers maken hiervoor gebruik van ESG criteria; met deze scores kunnen bedrijven worden beoordeeld op het gebied van Environment (milieuaspecten), Social (sociale aspecten) en Governance (bestuurlijke aspecten).

Er zijn grofweg twee methodes om duurzaamheidscriteria of ESG scores te gebruiken. Dit is de methode van uitsluitingen en de best-in-class methode.

Uitsluitingen

De methode van uitsluitingen– ook wel negatieve screening genoemd – houdt in dat bedrijven die niet aan bepaalde duurzaamheidscriteria voldoen, volledig worden uitgesloten. Dat wil zeggen dat er niet in obligaties, aandelen of andere effecten van deze bedrijven wordt belegd. Vaak worden bedrijven die bijvoorbeeld mensenrechten schenden of wapens produceren per definitie uitgesloten uit duurzame beleggingsportefeuilles.

De methode van uitsluitingen is de meest traditionele manier van duurzaam beleggen. Hoewel het voor sommige beleggers niet ver genoeg gaat, is het een simpele en effectieve methode om bepaalde groepen bedrijven uit te sluiten uit beleggingsportefeuilles.

Best-in-class

De best-in-class methode – ook wel positive screening genoemd – houdt in dat binnen een bepaalde sector alleen wordt belegd in de best presterende bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Op die manier investeer je als belegger in bedrijven die het best presteren op het gebied van duurzaamheid ten opzichte van hun concurrenten in een bepaalde sector.

Door per sector bedrijven te selecteren, wordt voorkomen dat men appels met peren gaat vergelijken. Een bank vergelijken met een olieproducent op het gebied van milieubeleid heeft bijvoorbeeld niet zo veel nut. De best-in-class methode lost dit probleem op. Binnen de oliesector wordt bijvoorbeeld alleen belegd in de bedrijven die de schade voor het milieu het meest weten te beperken. Dit voorkomt bovendien dat hele sectoren worden uitgesloten uit het beleggingsuniversum. Dit kan namelijk nadelige effecten hebben voor de spreiding en het rendement van een beleggingsportefeuille.

Vergeleken met de methode van uitsluitingen is de best-in-class methode een wat verfijndere manier om duurzaam te beleggen. Het beoordelen van bedrijven op duurzaamheidscriteria is namelijk direct verweven in het selectieproces.

Hoe duurzaam is duurzaam beleggen?

De term duurzaam is veelomvattend. Wat voor de één duurzaam is, kan voor iemand anders bij lange na niet duurzaam genoeg zijn. Hoe duurzaam een duurzame beleggingsportefeuille of een duurzaam beleggingsfonds daadwerkelijk is, hangt af van hoe streng de uitsluitings- en selectiecriteria zijn. Een belangrijke vraag daarbij is hoe ver je als belegger wilt gaan in het uitsluiten van bedrijven en sectoren. Er komt namelijk ook een punt waarbij het ten koste gaat van bijvoorbeeld de spreiding, het verwachte rendement, de risico’s en de kosten van de beleggingen.

Voor wie duurzaam beleggen niet ver genoeg gaat, zijn er nog andere beleggingsalternatieven zoals impact beleggen, Microfinanciering, groene obligaties en themabeleggen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het financiële resultaat niet altijd voorop staat bij deze duurzame alternatieven. Voor deze vorm van duurzaamheid moet je daarom soms genoegen nemen met een lager rendement.

Wat is het rendement van duurzaam beleggen?

Bijna wekelijks worden nieuwe rapporten gepubliceerd over het rendement van duurzaam beleggen. Hierin worden historische rendementen van duurzame beleggingsportefeuilles vergeleken met traditionele beleggingsportefeuilles. De resultaten van deze onderzoeken variëren enorm. In het ene onderzoek renderen duurzame portefeuilles juist beter en in het andere weer niet. Dit komt waarschijnlijk omdat de ene duurzame portefeuille de andere niet is. Duurzaam is namelijk veelzijdig en niet eenduidig. Er is dus geen consensus over het rendement van duurzaam beleggen.

Waarom duurzaam beleggen?

De belangrijkste reden om duurzaam te beleggen is om – allicht zonder al te veel moeite – bij te dragen aan een betere wereld. Door duurzaam te beleggen worden bedrijven, overheden en projecten gestimuleerd die mens, milieu en maatschappij respecteren. Op die manier kun je als belegger ook echt bijdragen aan het verduurzamen van onze wereld. Het rendement van duurzaam beleggen is niet per sé beter of slechter is dan dat van traditioneel beleggen. Duurzaam beleggen zou in dat geval toch een no-brainer moeten zijn? Wél bijdragen aan een betere wereld, zonder dat het ten koste gaat van het rendement.


Deel via social media:

Alles op uw gemak nog eens rustig nalezen?

  • Informatieboekje
  • Axento voorbeeldportefeuilles
  • 10 beleggingstips
  • Openingsformulieren

Axento informatiebrochure

Door uw gegevens in te vullen, kan Axento u benaderen voor marketingdoeleinden. Afmelden kan eenvoudig via info@axento.nl

Axento gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om het bezoek aan deze website makkelijker en persoonlijker te maken. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid.