Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Axento (handelsnaam van Care Investment Services B.V.), streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van Axento kunnen geen rechten ontleend worden. Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op.

 
Axento aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie. Ook aanvaardt Care IS geen aansprakelijkheid voor (vermeend) schade door tijdelijke onmogelijkheid.  Axento is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website. Het gebruiken van gegevens en informatie op de website van Axento geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.
 
Internet is niet altijd een volledig stabiel communicatiemedium. Op willekeurige momenten kunnen storingen, fouten of vertragingen optreden. Axento is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen, apparatuur of andere oorzaken waardoor er geen, beperkt of vertraagd gebruik kan worden gemaakt van de website of verboden faciliteiten van Axento of derden. Ongeacht of deze verbindingen of apparatuur door Axento of een derde worden beheerd.
 
De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze disclaimer, is vatbaar voor wijzigingen welke zonder aankondiging kunnen geschieden.

 

De informatie

De door Axento op de website verstrekte gegevens en informatie zijn van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. Deze gegevens en informatie zijn geen aanbod tot het kopen of verkopen van effecten of het afnemen van financiƫle diensten dan wel beleggingsadvies.
 
De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze website moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot het gebruik van deze website.

 

Copyright

Axento behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Gebruik van deze website in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de via de website aangeboden informatie berusten bij Axento dan wel bij derden. Het is niet toegestaan om deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren, behalve na uitdrukkelijke toestemming van Axento en voor zover dit krachtens de wet is toegestaan.

 

Nederlands recht

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd. 


De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Axento gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om het bezoek aan deze website makkelijker en persoonlijker te maken. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid.